• slider image
:::
:: 歡迎您蒞臨宜梧國中 ::

:::

電話:05-7907254 # 18

             05-6341296 # 061

會計主任紀秀英


⊙會計業務職掌:

1. 概算、預算、分配預算及決算之編製。

2. 追加減預算之擬編。

3. 收支事項憑證之核簽。

4. 編製記帳憑證、傳票、付款憑單。

5. 會簽公庫支票。

6. 登記帳簿並辦理結帳。

7. 盤點財物現金。

8. 依限編送會計報告

9. 上級主計機關及機關長官交辦事項。